Nowy produkt

KWS Livado

Nowy wymiar plonu.

  • Bardzo wysoki poziom plonowania - odmiana nowej generacji z systemem POLLENPLUS®,
  • Wysoka zdrowotność - bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną, dość duża odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę,

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

Więcej informacji

• Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem,
• Uniwersalne użytkowanie zebranego plonu - sprzedaż na cele konsumpcyjne lub paszowe,
• 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego.

PROFIL ODMIANY:

Rok wpisania do krajowego rejestru 2015
Typ odmiany hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca] 122
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 116
Masa 1000 ziaren [g] 31,2

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,7
Rdza brunatna [skala 9°] 7,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,6
Septorioza liści [skala 9°] 7,6

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane] 4
Wysokość roślin a1 [cm] 143
Wyleganie [skala 9°] 5
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Sporysz [g/kg] 0,3
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01] 205

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 77
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 6
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wydajność mąki [%] 49,7
Początkowa temp. kleikowania [°C] 58
Końcowa temp. kleikowania [°C] 73,6
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br] 662
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.] 63,8

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016,
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.

3 innych produktów w tej samej kategorii: