Nowy produkt

KWS Bono

Tolerancyjne na suszę.

  • Większa odporność na suszę - odmiana z systemem POLLENPLUS® z wysokim potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego,
  • Wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę źdźbłową i brunatną oraz mączniaka i rynchosporiozę,

Jednostka siewna = 1 mln żywych nasion.

Więcej informacji

• Wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym,
• Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem,
• 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego.

PROFIL ODMIANY:

Rok wpisania do krajowego rejestru:2014
Typ odmiany:hybrydowa

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca]121
Plon ziarna* a2 [% wzorca]119
Masa 1000 ziaren [g]31,7

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]7,3
Rdza brunatna [skala 9°]6,7
Rdza źdźbłowa [skala 9°]7,5
Rynchosporioza [skala 9°]7,4
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°]7,8
Pleśń śniegowa [skala 9°]8,2
Septorioza liści [skala 9°]7

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al +++ [wyniki zbonitowane]4
Wysokość roślin a1 [cm]140
Wyleganie [skala 9°]4,9
Kłoszenie [liczba dni od 01.01]132
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane]5
Sporysz [g/kg]0,4
Dojrzałość pełna [liczba dni od 01.01]205

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%]74
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane]6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane]4
Zawartość białka [wyniki zbonitowane]3
Wydajność mąki [%]52,6
Początkowa temp. kleikowania [°C]57,7
Końcowa temp. kleikowania [°C]71,3
Lepkość maks. kleiku skrobiowego [j.Br]598
Zawartość cukrów ogółem [% s. m.]64,7

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki.