Nowy produkt

Birdy /zapr. Buteo Start/

BIRDY - plony wysokich lotów

Jednostka siewna = 2 mln żywych nasion

Zaprawa insektycydowa BUTEO START

Więcej informacji

Cechy odmiany:

• odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku,
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU),
• wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku,
• wysoki wigor początkowy,
• elastyczna co do terminu siewu,
• wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia,
• szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie,
• szybko wznawia wegetację na wiosnę,
• wysoka biomasa,
• wysoka odporność na wyleganie,
• wysoka zawartość oleju w nasionach,
• stabilny i wysoki plon nasion,
• wysoka odporność na czerń krzyżowych,
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 - 101,8% średniej i 2016 (97,7% średniej).

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesiennyszybki
Start wiosennej wegetacjiwczesny
Termin kwitnieniaśredni
Dojrzałość technicznaśrednia
Wysokość roślinwysokie

Odporność na:

Wymarzanieponiżej średniej
Wyleganiewysoka
Suchą zgniliznęwysoka
Zgniliznę twardzikowąśrednia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa).

Odmiana BIRDY należy do odmian o średniej długości kwitnienia, co jest kompromisem pomiędzy efektywnością zapylenia a podatnością roślin na zgniliznę twardzikową. Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae) jest jedną z najczęściej występujących chorób roślin z rodzaju Brassica. Objawem chorobowym są czarne plamki (zarodniki konidialne) na liściach i łuszczynach. Wystąpienie czerni krzyżowych powoduje obniżenie plonu nasion oraz jego jakości. Odmiana BIRDY wykazuje wysoką odporność na ten patogen.