Nowy produkt

Stefano KWS

Jednostka siewna = 1,5 mln żywych nasion.

Więcej informacji

Cechy odmiany:

• zarejestrowana w Polsce w 2017 roku,
• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016,
• polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+),
• bardzo elastyczna co do terminów siewu,
• wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści,
• dobra zimotrwałość,
• szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie,
• pożądany typ rozwoju wiosennego,
• wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych,
• dobra odporność na wyleganie,
• gen Rlm7 - odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę,
• posiada cechę S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion,
• jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016,
• wysoka MTN w plonie nasion,
• w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA.

Profil odmiany:

Dynamika rozwoju:

Rozwój jesienny średni
Start wiosennej wegetacji średni
Termin kwitnienia wczesny do średniego
Dojrzałość techniczna średnia
Wysokość roślin wysokie

Odporność na:

Wymarzanie wysoka
Wyleganie bardzo wysoka
Suchą zgniliznę wysoka
Zgniliznę twardzikową średnia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVb+).

STEFANO KWS F1 to odmiana z najnowszej linii genetycznej KWS. Odmiana wytwarza długie, średnio-wąskie łuszczyny o dość krótkiej szypułce i długim dzióbku. Cechy te, podobnie jak podwyższona wilgotność klap powodują podwyższoną odporność na osypywanie nasion - cecha S-POD. Odmiany z ww. linii genetycznych nie wymagają sklejania, dojrzewają równomiernie, co realnie wpływa na obniżenie kosztochłonności zbioru. Odmiana STEFANO KWS F1 wytwarza znaczną liczbę rozgałęzień produktywnych, przez co silnie zwiera łan. Ekspansywny rozwój rośliny powoduje szybkie przykrycie międzyrzędzi przy siewie punktowym i zapobiega wyleganiu.

3 innych produktów w tej samej kategorii: