Nowy produkt

Julius

  • Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju,
  • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy,
  • Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy.

Zaprawa: Lamardor 400 FS, Peridiam Ferti  Opakowanie: a25 kg.

Więcej informacji

• Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna,

• Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach.

* odmiana z katalogu EU

PROFIL ODMIANY

Termin kłoszenia 5 średni
Termin dojrzewania 6 średni do późnego
Wysokość roślin 5 średnia
Skłonność do wylegania 3 mała
Zimotrwałość 5 duża

Podatność na choroby:

Mączniak 4 mała do średniej
Septorioza liści 3 mała
DTR 5 średnia
Rdza brunatna 4 mała do średniej
Rdza żółta 2 bardzo mała
Fuzarioza kłosa 5 średnia
Choroby podstawy źdźbła 5 średnia

Struktura plonu:

Gęstość łanu 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 7 wysoki

Jakość:

Liczba opadania 8 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Grupa jakościowa A

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2014 - wyciąg
* - zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR 2013 w Polsce

a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki

5 innych produktów w tej samej kategorii: