Nowy produkt

KWS Dacanto

Przednia jakość ziarna

  • Wysokie parametry jakościowe ziarna - wysoka liczba opadania, bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji SDS, średnia zawartość białka,
  • Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach - stabilne parametry w trakcie mokrych żniw,
  • Wysoki poziom plonowania - 103% wzorca na poziomie a1 i 102% wzorca na poziomie a2.

Zaprawa: Certicor 050FS  Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

  • Zdrowe źdźbło oraz liście - wysoka odporność na brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła,
  • Odmiana niska o bardzo dobrej odporności na wyleganie - możliwość poprowadzenia łanu w intensywnej technologii,

PROFIL ODMIANY:

Grupa jakościowaB
Rok wpisania do krajowego rejestru2011

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna* a1 [% wzorca]107
Plon ziarna* a2 [% wzorca]105
Masa 1000 ziarn [g]45,9

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]7,7
Rdza brunatna [skala 9°]8,2
Brunatna plamistość liści [skala 9°]7,8
Septorioza liści [skala 9°]6,9
Septorioza plew [skala 9°]7,3
Fuzarioza kłosów [skala 9°]7,2
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°]8,2
Rdza żółta [skala 9°]8,7

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane]4
Wysokość roślin a1 [cm]92
Wyleganie [skala 9°]7,8
Kłoszenie [liczba dni od 1.01]152
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01]204
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane]5
Zimotrwałość2

Jakość:

Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%]87
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane]5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane]8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane]4
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane]8

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

4 innych produktów w tej samej kategorii: