Nowy produkt

KWS Kosmos

Lepszy wymiar plonowania.

  • Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych - do 107% wzorca w doświadczeniach rejestrowych,
  • Dobry profil zdrowotnościowy - wysoka odporność na rynchosporiozę, pleśń śniegową oraz pałecznicę traw i zbóż,
  • Elastyczny termin siewu - tolerancja na lekko opóźniony termin siewu,

Zaprawa: Certicor 050 FS, Primus B. Opakowanie: a25 kg.

Więcej informacji

• Dobra odporność na wyleganie - odmiana średniej wysokości zalecana do intensywnej uprawy.
• Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna - wysoka masa tysiąca ziaren i bardzo wysokie wyrównanie,
• Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) Typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2015

Właściwości plonotwórcze:

Rzędowość wielorzędowy
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 107
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 46,7

Odporność na choroby:

Pleśń śniegowa [skala 9°] 7,7
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,4
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,1
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,1
Żółta karłowatość jęczmienia [skala 9°] 7,3

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 97
Wyleganie [skala 9°] 7
Kłoszenie [dni od 01.01] 136
Dojrzałość woskowa [dni od 01.01] 186

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,2 mm) [%] 96
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [(N x 6,25)] [wyniki zbonitowane] 5

* - Średni plon z doświadczeń 2013-2015 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2016.

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

1 inny produkt w tej samej kategorii: