Nowy produkt

KWS Fantex

Plenny i odporny na wyleganie

  • Wysoki potencjał plonowania z dużą odpornością na wyleganie
  • Dobrze wyrównane ziarno
  • Bardzo dobra zdrowotność
  • Podwyższona tolerancja na nicienie pasożytnicze z gatunku Heterodera avenae

Zaprawa: Maxim 025FS, Primus B Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania:pastewny

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca]101
Plon ziarna*a2 [% wzorca]100
Masa 1000 ziarn [g]47,2

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]:8,5
Plamistość siatkowa [skala 9°]7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°]7,6
Rynchosporioza [skala 9°]8,1
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°]7,8

Cechy rolniczo-użytkowe:

Odporność na wyleganie6,8
Wysokość roślin [cm]66
Kłoszenie [liczba dni od 01.01]158
Termin dojrzałości (liczba dni od 01.01)203

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%]88
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [% wzorca] [skala 9°]5
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°]5

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

1 inny produkt w tej samej kategorii: