Nowy produkt

KWS Atrika

Wyznacza standardy plonowania.

  • Odmiana nastawiona na wysoki plon - bardzo wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki,
  • Dobrze wypełnione ziarno - doskonały surowiec paszowy,
  • Wysoka wartość technologiczna ziarna - bardzo dobre wyrównanie i wysoka gęstość ziarna w stanie zsypnym,
  • Wczesny termin dojrzewania - lepsza odporność na okresowe susze oraz dobry komponent do mieszanek zbożowych.

Zaprawa: Cerictor 050 FS, Primus B. Opakowanie: a25 kg.

Więcej informacji

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 50,9

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 6,8
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,6
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 6,9

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 78
Wyleganie [skala 9°] 6,5
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 155
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 94
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 5
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 6

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

2 innych produktów w tej samej kategorii: