Nowy produkt

KWS Olof

Wybitna zdrowotność liści i wysoki plon.

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania - zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki,
  • Dobra odporność na choroby - w szczególności na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość jęczmienia.

Zaprawa: Cerictor 050 FS, Primus B. Opakowanie: a25 kg.

Więcej informacji

• Dobrze wykształcone ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren i dobre wyrównane ziarna,
• Bardzo dobra odmiana do integrowanej technologii produkcji - ponadprzeciętna zdrowotność i dobra odporność na wyleganie.

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: pastewny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2010

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 101
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 100
Masa 1000 ziarn [g] 48

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,1
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,6
Rdza jęczmienia [skala 9°] 8
Rynchosporioza [skala 9°] 8
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,4

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 77
Wyleganie [skala 9°] 6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 158
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 86
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [skala 9°] 4
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

2 innych produktów w tej samej kategorii: