Nowy produkt

KWS Orphelia

Wybitny potencjał budowania plonu.

  • Odmiana uniwersalna - zalecana do uprawy w kierunku pastewnym jak i browarnym,
  • Wybitny plon - wysoki potencjał plonotwórczy na obu poziomach agrotechniki,
  • Bardzo dobra adaptacja do warunków siedliskowych - stabilny wysoki plon w całej PL,
  • Wysoka odporność na choroby (w szczególności na mączniaka) pozwoli zmniejszyć nakłady na ochronę fungicydową.

Zaprawa: Cerictor 050 FS, Primus B. Opakowanie: a25 kg.
Nasiona sprzedwane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania: browarny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna*a2 [% wzorca] 101
Masa 1000 ziarn [g] 47,9

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,3
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,3
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,1

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°] 5
Wysokość roślin [cm] 71
Wyleganie [skala 9°] 6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01] 157
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01] 204

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%] 89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [% wzorca] [skala 9°] 3
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°] 4

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.