Nowy produkt

KWS Orphelia

Wybitny potencjał budowania plonu.

  • Odmiana uniwersalna - zalecana do uprawy w kierunku pastewnym jak i browarnym,
  • Wybitny plon - wysoki potencjał plonotwórczy na obu poziomach agrotechniki,
  • Bardzo dobra adaptacja do warunków siedliskowych - stabilny wysoki plon w całej PL,
  • Wysoka odporność na choroby (w szczególności na mączniaka) pozwoli zmniejszyć nakłady na ochronę fungicydową.

Zaprawa: Maxim 025FS, Primus B Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

PROFIL ODMIANY:

Kierunek użytkowania:browarny
Rok wpisania do Krajowego Rejestru:2013

Właściwości plonotwórcze:

Plon ziarna*a1 [% wzorca]102
Plon ziarna*a2 [% wzorca]101
Masa 1000 ziarn [g]47,9

Odporność na choroby:

Mączniak prawdziwy [skala 9°]:8,2
Plamistość siatkowa [skala 9°]7,3
Rdza jęczmienia [skala 9°]7,3
Rynchosporioza [skala 9°]7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°]7,1

Cechy rolniczo-użytkowe:

Reakcja na Al+++ [skala 9°]5
Wysokość roślin [cm]71
Wyleganie [skala 9°]6,3
Kłoszenie [liczba dni od 01.01]157
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 01.01]204

Jakość:

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%]89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [% wzorca] [skala 9°]3
Zawartość białka (N x 6,25) [skala 9°]4

Skala 9°:
• 1 - ocena najmniej korzystna,
• 9 - ocena najbardziej korzystna.

1 inny produkt w tej samej kategorii: