Nowy produkt

KWS La Mancha

Konsumpcyjna jakość ze słabszych stanowisk

  • Wysoki potencjał plonotwórczy - bardzo dobre wyniki w doświadczeniach porejestrowych w Niemczech,
  • Idealna odmiana do skarmiania – bardzo dobre parametry paszowe, wysoka wydajność białka,
  • Wysoka odporność na wyleganie – większe bezpieczeństwo uprawy na żyznych stanowiskach.

Zaprawa: Vitavax, Primus B. Opakowanie: a25 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

• Bardzo dobry profil zdrowotnościowy – dobra odporność na szarą pleśń oraz askochytozę,
• Toleruje słabsze stanowiska glebowe – możliwość uprawy na glebach lekkich.

Profil odmiany:

Dane fenologiczne:

Typ odmiany f odmiana wąskolistna
Termin kwitnienia 3 wczesny
Termin dojrzewania 3 wczesny
Okres kwitnienia 5' średni

Wysokość roślin:

Wysokość 6 średnia do wysokiej

Tendencja do:

Wylegania 3 mała

Podatność na choroby:

Szara pleśń 4* mała do średniej
Askochytoza 4* mała do średniej

Cechy odmiany:

Masa 1000 ziaren 7 wysoka
Plon ziarna 6 średni do wysokiego

Jakość:

Wydajność surowego białka 7 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 6 średnia do wysokiej

2 innych produktów w tej samej kategorii: