Nowy produkt

KWS La Mancha C2

Konsumpcyjna jakość ze słabszych stanowisk

  • Wysoki potencjał plonotwórczy - bardzo dobre wyniki w doświadczeniach porejestrowych w Niemczech,
  • Idealna odmiana do skarmiania – bardzo dobre parametry paszowe, wysoka wydajność białka,
  • Wysoka odporność na wyleganie – większe bezpieczeństwo uprawy na żyznych stanowiskach.

Zaprawa: Maxim 025FS, Primus B Opakowanie: a50 kg
Nasiona sprzedawane w decytonach (ilość 1 = 100kg)

Więcej informacji

• Bardzo dobry profil zdrowotnościowy – dobra odporność na szarą pleśń oraz askochytozę,
• Toleruje słabsze stanowiska glebowe – możliwość uprawy na glebach lekkich.

Profil odmiany:

Dane fenologiczne:

Typ odmianyfodmiana wąskolistna
Termin kwitnienia3wczesny
Termin dojrzewania3wczesny
Okres kwitnienia5'średni

Wysokość roślin:

Wysokość6średnia do wysokiej

Tendencja do:

Wylegania3mała

Podatność na choroby:

Szara pleśń4*mała do średniej
Askochytoza4*mała do średniej

Cechy odmiany:

Masa 1000 ziaren7wysoka
Plon ziarna6średni do wysokiego

Jakość:

Wydajność surowego białka7wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka6średnia do wysokiej

1 inny produkt w tej samej kategorii: