REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

• Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.

• Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji oraz przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: info@nasiona-agro.pl. Do formularza prosimy dołączyć szczegółowe zdjęcia.

• Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji Towaru, chyba, że dłuższy czas rozpatrzenia reklamacji jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia stosownych badań. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać szczegółowe zdjęcia Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji /oświadczeniem o składanej reklamacji/.

• Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pobierz formularz reklamacyjny (pdf)

ZWROTY:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość (poprzez sklep internetowy) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Zwrot w sklepie internetowym:

Wypełnij formularz zwrotu zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go na adres:

B2Seeds Sp. z o.o.
Sklep Internetowy
ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
• z dopiskiem: ZWROT

lub na adres e-mail: info@nasiona-agro.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

Wysyłkowo na adres magazynu sklepu internetowego:

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów na niżej podany adres:

Magazyn B2Seeds Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 53
76-100 Sławno

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Pobierz formularz zwrotu (pdf)

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar powinien posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na konto na wskazany w Formularzu zwrotu numer konta bankowego.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.